myHF Area

Cung cấp khả năng kiểm soát hoàn toàn

The myHF area is the all-in-one account management solution providing you with complete control over your trading and financial operations. With a single login, you can manage all of your trading accounts from the same easy-to-use interface. Serving as a virtual gateway to all the services offered by HotForex, the myHF area is provided freely to all Live account clients and can be accessed from any device with an internet connection, from anywhere in the world.

Đặc điểm & Lợi ích Chính:

 • Mở tài khoản giao dịch bổ sung
 • Gửi các giấy tờ của bạn trực tuyến
 • Kiểm tra số dư tài khoản của bạn
 • Thực hiện hoàn toàn tự động, nạp tiềnrút tiền nhanh
 • Chuyển tiền giữa các tài khoản của bạn
 • Sử dụng hàng loạt Công cụ giao dịch đa dạng của chúng tôi, bao gồmPhân tích Kỹ thuật bởi các chuyên gia tại Trung tâm Giao dịch và nhiều Công cụ tính toán Giao dịch
 • Tận hưởng phần thưởng từ việc lựa chọn Cuộc thi Giao dịch và chương trình Thưởng đang được triển khai của chúng tôi
 • Tham chiếu lịch sử giao dịch tài chính của bạn
 • Tiếp cận Tài nguyên Đào tạo
 • Kết hợp các tài khoản giao dịch cũ vào tài khoản myHF của bạn
 • Xem thông tin và số liệu thống kê hữu ích trên mỗi tài khoản trong số các tài khoản giao dịch của bạn

myHF là môi trường hiệu quả và hoàn toàn an toàn, được xây dựng bằng công nghệ mã hóa SSL tiên tiến nhất.
tools