MetaTrader 4 và MetaTrader 5


HotForex đã thiết kế nền tảng của mình để đảm bảo rằng mọi nhà giao dịch có thể giao dịch theo cách ưa thích của họ, ở vị trí yêu thích của họ và trên thiết bị mà họ chọn.

Cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5 đều là các nền tảng giao dịch phổ biến và mạnh mẽ cho phép các nhà giao dịch truy cập vào các thị trường tài chính và HotForex đã tận dụng lợi thế của các tính năng tốt nhất để cung cấp môi trường giao dịch hoàn hảo.

Để tìm hiểu thêm về sự khác nhau giữa HotForex MT4 và HotForex MT5 và quyết định cái nào tốt nhất cho bạn, hãy xem bảng bên dưới:

Xem nhanh - MT4 và MT5


Tính năng MT5 MT4
Khung thời gian 21 9
Chỉ số kỹ thuật 38 30
Các mục phân tích 44 31
Lịch kinh tế tích hợp
Tốc độ nền tảng 64 bit, đa luồng 32 bit, đơn luồng
Thực hiện lệnh Thực hiện thị trường Thực hiện thị trường
Các loại lệnh chờ 6 4
Khả năng tạo các chỉ số kỹ thuật của tiêng bạn và Các Nhà Tư Vấn Chuyên Nghiệp dùng ngôn ngữ MQL5
Giới hạn
Kiểm tra chiến thuật Đa luồng Đơn luồng


Các câu hỏi thường gặp


home