Tài Khoản Islamic


Các loại tài khoản sẵn có trong nhóm Tài khoản Hồi giáo bao gồm Tài khoản Siêu nhỏ, Cao cấp, Tự động, Tài khoản có Chênh lệch bằng 0, Tài khoản VIP và Fix. Các điều kiện giao dịch của tài khoản Hồi giáo giống với các điều kiện giao dịch của loại tài khoản giao dịch thông thường nhưng không chịu phí chuyển/giữ trạng thái qua đêm cho việc giữ các vị thế qua đêm.

Open an Islamic account

islamic Chi tiết tài khoản

Nền tảng kinh doanh: MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading
Mức chênh lệch Bid/Ask:Từ 1 pip
Công cụ mua bán All Available (Click here to view full list)
Số thập phân thứ năm:
Quy trình thực hiện lệnh:Thực hiện thị trường
Mua bán qua điện thoạ:
Loại tiền trong tài khoản: USD, EUR


For more information regarding the individual trading account types available as Islamic please click on the below:Xin lưu ý:
- The Islamic Account is available for clients of Muslim faith only.
- A Carry charge is applied on selected currency pairs when holding overnight positions beyond a 7-day period. Please refer to our Terms and Conditions for details.
- The Company reserves the right to revoke the Islamic Account status granted to any trading account.

Giao dịch Forex và CFDs khá nguy hiểm

Phân tích HotForex mới nhất

Loading latest analysis...

accounts