HFcopy Account


The HFcopy Account is available to both Strategy Providers (SPs) and Followers who have joined HFcopy. SPs can open an HFcopy Account aiming to build their inventory of Followers and trade in exchange of a Performance Fee, as high as 50%. Followers, on the other hand, by opening an account will be able to deposit funds and start copying the trades of their selected SPs.

Open an HFcopy account

HFcopy Account Details

Nền tảng kinh doanh: MetaTrader 4, Webtrader and Mobile Trading
Mức chênh lệch Bid/Ask: Từ 1 pip
Công cụ mua bán Forex and Bitcoin
Số thập phân thứ năm:
Đòn bẩy tài chính tối đa: 1:400
Quy trình thực hiện lệnh: Thực hiện thị trường
Mức đặt cọc tối thiểu ban đầu: $500 for Strategy Provider, $100 for Follower
Cỡ mua bán tối thiểu: 0.01 lot
Quy mô mua bán tối thiểu: 0.01
Tổng quy mô mua bán tối đa: 60 Standard lots per position
Số lệnh đặt tự phát tối đa: 300
Yêu cầu thêm tiền / Giá đấu thấp nhất: 50% / 20%
Mua bán qua điện thoạ:
Loại tiền trong tài khoản: USD
Phí giao dịch: Không
Maximum Followers: 30 ** Unless otherwise agreed with the Company.

Giao dịch Ngoại hối và CFDs là rủi ro

Phân tích HotForex mới nhất

Loading latest analysis...

accounts