เราจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นการในซื้อขายทำกำไรออนไลน์ทั้งหมดให้กับเทรดเดอร์ของเรา
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของเรา มีประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปี และนำความรู้เหล่านั้น มารวบรวมเป็นคู่มือที่ดีที่สุดในการซื้อขายออนไลน์ และตลาดการเงินBalance, Equity, Margin and more - Explained

  Stuart Cowell, Senior Analyst

All Forex traders MUST understand some basic concepts and some simple numbers that allows them to trade. In this simple introductory video we outline a few of those basics including Account Balance, Equity, Leverage, Margin, PIP Value and Lot Size. Understanding these few ideas and rules will help all traders in their trading career.
tools