ได้รับรางวัลด้านบริการเทรด Forex


แบรนด์ที่ได้รับรางวัลอย่าง HotForex คงไม่ได้เป็นโบรกเกอร์อย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้หากไร้ซึ่งการสนับสนุนจากลูกค้าและการอุทิศตัวของพนักงานของเรา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติมากมายจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในอุตสาหกรรมการเทรด เช่น Best FX Broker in the Gulf; Best Broker in China; Best Affiliate/ IB Programme; และ Best FX Broker Western Europe เมื่อเร็วๆ นี้ HotForex ได้รับเลือกให้เข้าร่วมในการจัดอันดับ World Finance Top 100 Global Companies ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างมาก

เราอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของ HotForex!Best Forex Broker
Latin America 2018
INTERNATIONAL BUSINESS MAGAZINE

TOP 100 COMPANIES
WORLD FINANCE MAGAZINE

Best Global Forex
Trading Education Provider 2018
Global Brands Magazine
THE BIZZ 2017 PEAK OF SUCCESS
WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES

BEST NEW FOREX BROKER
SOUTH AFRICA 2016
GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW AWARDS

BEST FOREX NEWS &
ANALYSIS PROVIDER 2016
MENA DUBAI FX SHOW
BEST FOREX BROKER
MIDDLE EAST 2016
17th MENA FFXPO

BEST CUSTOMER
SERVICE 2015
EUROPEAN CEO AWARDS

BEST CLIENT FUNDS
PROTECTION BROKER
AWARD 2015
MENA DUBAI FX SHOW
BUSINESS
EXCELLENCE 2015
WORLD CONFEDERATION
OF BUSINESSESS (WORLDCOB)

BEST FX ONLINE
BROKER 2015
NEW EUROPE MAGAZINE

BEST CLIENT FUND
SECURITY 2014
GLOBAL FINANCIAL MARKET
BEST FOREX BROKER
WESTERN EUROPE
IAIR AWARDS

BEST FOREX BROKER
IN CHINA 2013
CIOT EXPO

BEST ONLINE
BROKER ASIA 2013
WORLD FINANCE
MAGAZINE
BEST INTRODUCING
BROKER PROGRAM 2013
INTERNATIONAL
FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX BROKER
IN THE GULF 2013
MENA DUBAI FX SHOW

BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2013
WESTERN EUROPE
GLOBAL BANKING AND FINANCE
BEST FX ONLINE
BROKER 2012
NEW EUROPE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
EASTERN EUROPE
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
IN ASIA 2012
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2012
GLOBAL BANKING
AND FINANCE

AtoZ FOREX APPROVED BROKER
AtoZ FOREX

about