• To open a Demo account click here. The demo account allows you to trade risk free by providing you with access to HotForex’s MT4 Trading Platform, and unlimited demo funds.

 • To open a Live account click here. The live account allows you to open an account with real money to start trading straight away. You simply choose the account type that best suits you, complete the online registration, submit your documents and you are set to go. We advise you to read the risk disclosure, customer agreement and terms of business before you start trading.

 • V oboch prípadoch získavate prístup k zóne myHotForex. myHotForex je klientska zóna, z ktorej môžete spravovať svoje demo aj live účty, ako aj svoje financie.
 • Pri live účtoch potrebujeme minimálne dva doklady, aby sme vás mohli prijať ako individuálneho klienta:
  • Doklad totožnosti - farebnú kópiu (v PDF alebo JPG) vášho aktuálneho (platného) cestovného pasu. Ak nemáte pas, môžete použiť aj iný podobný doklad totožnosti s fotografiou, napr. občiansky alebo vodičský preukaz.
  • Doklad o adrese bydliska - výpis z bankového účtu alebo faktúru za energie. Ubezpečte sa, aby poskytnuté doklady neboli staršie ako 6 mesiacov a aby vaše meno a poštová adresa boli jasne viditeľné.

 • Dôležité upozornenie: Meno na doklade totožnosti sa musí zhodovať s menom na doklade o adrese bydliska.

 • Potrebné doklady môžete pohodlne nahrať priamo zo zóny myHotForex, prípadne ich môžete naskenovať a poslať na adresu backoffice@grouphf.com.

 • Doručené doklady overíme do 48 hodín. Upozorňujeme, že finančné prostriedky budú pripísané na váš účet až po overení a schválení vašich dokladov a plnej aktivácii vašej zóny myHotForex.
 • Finančná páka na obchodných účtoch HotForex môže byť až do výšky 1:1000 v závislosti od typu účtu. Viac informácií nájdete v časti Typy účtov na našej webovej stránke.
 • The minimum initial deposit depends on the account type selected. Please click here to view all our accounts and the minimum initial deposit for each.
 • We offer a variety of deposit options. Please click here to see all available methods.
 • Kedykoľvek si môžete vybrať akúkoľvek sumu prostriedkov, ktorá prevyšuje výšku požadovanej marže. Na výber prostriedkov sa prihláste do myHotForex (vaša klientska zóna) a zvoľte možnosť „Vybrať“. Žiadosti o výber zadané do 10:00 serverového času sú spracované v ten istý pracovný deň medzi 7:00 a 17:00 serverového času.
 • Žiadosti o výber zadané po 10:00 serverového času sú spracované v nasledujúci pracovný deň medzi 7:00 a 17:00 serverového času.

 • To see all available withdrawal options, please click here
 • Spread označuje rozdiel medzi cenou predaja a nákupu. HotForex ponúka pevné aj variabilné spready. Naše forexové spready začínajú už od nuly na účtoch s nulovým spreadom.
 • To see our Forex typical spreads, click here
 • Minimálny obchodovaný objem závisí od typu otvoreného účtu. Avšak minimálna akceptovaná veľkosť obchodu je 1 mikro lot (0,01 lotu). Minimálny objem pri obchodovaní US a UK ropy a indexoch je 1 štandardný lot.
 • Nie sú ďalšie poplatky.
 • Klienti HotForex majú možnosť obchodovať priamo na základe kotácií poskytovaných v reálnom čase, ktoré pochádzajú od najväčších poskytovateľov likvidity na forexovom trhu.

HotForex is a unified brand name of the HF Markets Group which encompasses the following entities:

 • HF Markets SA (PTY) Ltd is an authorised Financial Service Provider from the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) in South Africa, with authorisation number 46632.
 • HF Markets (Europe) Ltd, s povolením a pod dohľadom Cyperskej komisie pre obchodovanie s cennými papiermi (CySEC) na základe licencie č. 183/12.
 • HF Markets (SV) Ltd je registrovaná v štáte Sv. Vincent a Grenadíny ako medzinárodná obchodná spoločnosť pod registračným číslom 22747 IBC 2015.
 • HF Markets Ltd. regulated by the Financial Services Commission (FSC) of the Republic of Mauritius, category 1 Global Business No. C110008214 License | Company Reg. No. 094286/GBL
 • HF Markets (Seychelles) Ltd is regulated by the Seychelles Financial Services Authority (FSA) with Securities Dealer's License number SD015.
 • Forexový trh je otvorený 24 hodín denne, obchodovanie začína každý deň v Sydney a v priebehu pracovného dňa pokračuje ďalšími svetovými finančnými centrami, od Tokia cez Londýn až po New York. Na rozdiel od ostatných finančných trhov, investori môžu reagovať na vývoj mien ovplyvnený ekonomickými, sociálnymi a politickými udalosťami priamo v čase, keď k nim dochádza - vo dne i v noci. Trh je otvorený 24 hodín denne, 5 dní v týždni.
 • Ak menu kupujete, otvárate „dlhú“ pozíciu, ak ju predávate, otvárate „krátku“. Napríklad, ak kúpite 1 lot na páre EUR/USD, znamená to, že otvárate dlhú pozíciu na 100 000 EUR proti USD. Ak predávate 10 lotov na páre USD/CAD, znamená to, že otvárate krátku pozíciu na 1 milión USD proti CAD.
 • Najbežnejším nástrojom na riadenie rizika pri forexovom obchodovaní sú príkazy limit a stop-loss. Príkaz limit obmedzuje maximálnu cenu, ktorú ste ochotní zaplatiť, alebo minimálnu cenu, ktorú ste ochotní prijať. Príkaz stop-loss automaticky zatvorí danú pozíciu pri vopred stanovenej cene, čím sa obmedzia prípadné straty, ak sa trhne pohne proti investorovej pozícii.
 • Obchodníci s devízami sa spoliehajú na technické faktory aj ekonomické fundamenty. Obchodníci, ktorí používajú technickú analýzu, vychádzajú pri identifikovaní obchodných príležitostí z grafov, trendových línií, úrovní supportu a rezistencie a množstva ďalších vzorov a trendov či matematických analýz. Investori, ktorí uprednostňujú fundamentálnu analýzu, sa snažia predvídať vývoj cien na základe rôznych hospodárskych a ekonomických informácií vrátane spravodajstva, ukazovateľov a správ zverejňovaných vládami, a dokonca aj dohadov a fám. K najdramatickejším cenovým pohybom však dochádza pri neočakávaných udalostiach. Medzi také patria napríklad zvýšenie domácich úrokových sadzieb centrálnou bankou, výsledky politických volieb, či dokonca vojnové udalosti. Napriek tomu je však trh častejšie ovplyvnení očakávaním danej udalosti ako samotnou udalosťou.
 • If you're experiencing problems with your trades, or would like to edit an order over the telephone, please contact our execution team via phone. Please note that our trade execution team will only be able to edit or close existing trades only.
 • Please go to grouphf.com and select 'Live Chat'. One of our dedicated Support Agents will be able to answer any questions you may have. We offer 24/5 live support to all our clients. Alternatively, simply send an email to support@grouphf.com.
Obchodovanie na forexe a s CFD kontraktmi sa spája s rizikom

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

tools