• Získajte každý deň HOTOVOSTNÝ rabat vo výške 2 USD za lot priamo na váš účet
 • Applies to EVERY deposit of USD 250 or more
 • Uplatňuje sa páka podkladového účtu

 • Maximálne kumulované RABATY 8 000 USD
 • Automatically triggered and calculated
 • Cash available for trading or withdrawal

100 % kreditný bonus s okamžitým rabatom je bonus s dvomi úrovňami, ktorý vám umožní zvýšiť páku vášho účtu a zároveň získať štedré hotovostné rabaty za vaše obchodné aktivity. Pri minimálnom vklade len 250 USD môžete získať bonusy až do výšky 50 000 USD!

 • Zvyšuje finančnú páku účtu
 • Uplatňuje sa páka podkladového účtu
 • Platí pre vklady nad 50 USD
 • Additional 'Stop Out Bonus' for qualifying accounts

 • Maximum cumulative bonus USD 7,000
 • Chráni pred obdobím poklesu
 • Môžete oň prísť, ale nedá sa vybrať

Tento 30 % záchranný bonus je určený pre obchodníkov, ktorí si chcú chrániť svoje účty pred obdobiami poklesu. Bonus môže byť zrušený bez obmedzení a možno ho použiť aj ako maržu. Náš 30 % záchranný bonus je platný na limitovaný čas - ak chcete túto výnimočnú ponuku využiť, požiadajte oň čo najskôr!

 • Zvyšuje finančnú páku účtu
 • Splnenie požiadaviek na objem nie je časovo obmedzené, bonus podporuje obozretné obchodovanie..

 • Bonus je možné vybrať, ak sú splnené požiadavky na zobchodovaný objem.
 • Stop Out úroveň znižuje takmer na nulu nad pôvodným zostatkom.

Cieľom 100 % kreditného bonusu je zvýšiť objemy obchodované na klientskych účtoch. Ak sú splnené všetky podmienky tohto bonusového programu, bonus poskytnutý na váš účet môžete vybrať v plnej výške bez akýchkoľvek obmedzení.

funding