Rachunek HFcopy


The HFcopy Account is available to both Strategy Providers (SPs) and Followers who have joined HFcopy. SPs can open an HFcopy Account aiming to build their inventory of Followers and trade in exchange of a Performance Fee, as high as 35%. Followers, on the other hand, by opening an account will be able to deposit funds and start copying the trades of their selected SPs.

Otwórz konto HFcopy

Szczegóły konta HFcopy

Platforma transakcyjna: MetaTrader 4, Webtrader i Mobile Trading
Spready: od 1 pip
Instrumenty transakcyjne Forex and Bitcoin
Piąte miejsce po przecinku:
Dźwignia zmienna: 1:400
Egzekucja zleceń: Realizacja rynkowa
Minimalna kwota otwarcia: 500 USD dla Dostawcy Strategii, 100 USD dla Followera
Minimalna wielkość transakcji: 0.01 lot
Krok zwiększenia wielkości transakcji: 0.01
Maksymalna laczna wielkosc transakcji: 60 Standardowych lotów na pozycję
Maksymalna łączna ilość otwartych transakcji: 300
Poziom wezwania do uzupelnienia depozytu/Stop out: 50% / 20%
Transakcje na telefon:
Waluta rachunku: USD
Prowizja: nie
Maksymalna liczba Followersów: 30 ** O ile nie uzgodniono inaczej ze Spółką.

Inwestowanie w Forex i kontrakty CFD wiąże się z ryzykiem

najnowsza analiza HotForex

Loading latest analysis...

accounts