Maligayang pagdating sa Sentro ng Pag-aaral ng Forex. Dito sa sentro ng pag-aaral ng Forex, ang aming layunin ay ang turuan ka, gamit ang simpleng pananalita, ng tungkol sa forex market. Mula sa pag-unawa ng dahilan kung bakit umiiral ang Forex market, hanggang sa mga pangunahing estratehiya na pundasyon ng pag-unawa at paggalaw ng Forex market.

Ang sentro ng edukasyon ay totoong isang sentrong mapagkukunan ng impormasyon na ukol sa Forex, na lalaki pa sa pagdaan ng panahon. Ang aming layunin ay ang gumawa ng isang library ng mga mapagkukunan ng impormasyon para ma-access ng aming mga kliyente, dako kung saan makapaglalagay ng mga presentation na tungkol sa mga pangunahing paksa, at sa pangkalahatan upang makapagdagdag ng pakinabang sa pamamagitan ng paghahatid ng mga tool at kaalamang kailangan ng aming mga kliyente upang makapag-trade nang may kumpiyansa.

Gagamitin din namin ang sentrong mapagkukunan ng impormasyon upang i-update ang aming mga kliyente sa mga parating na seminar at webinar at paminsan-minsan, susubukan naming makapag-imbita ng mga tanyag at dalubhasa nang mga kalahok sa mga Forex market, na ibahagi sa atin ang kanilang mga pananaw sa pamamagitan ng mga panayam at mga sesyon ng live na question and answer.

Mga video tutorial

Mga Libreng Video Tutorial HotForex Ebook


e-Course ng HotForex

Malaking pagpapahalaga ang ibinibigay ng HotForex sa Pag-aaral ng Forex. Samakatuwid, gusto mo bang dagdagan ang iyong Kaalaman sa Trading? Magbukas lang ng isang  HotForex Demo o Live Account at gamitin ang mga detalye para makapag-log in sa Trader's Room.

Pagkatapos mong mag-login, mag-click lang sa tab na 'EDUKASYON' para tingnan ang aming kurso sa Pagsasanay.

Sa kursong ito, matututunan mo ang:

  • Mga pangunahing kaalaman sa Forex Theory
  • Mga pangunahing kaalaman sa Forex Trading
  • Pagbabasa at Pagbibigay-kahulugan sa mga Chart
  • Mga Estratehiya sa Trading
  • Ang Wastong Trading Psychology
  • Teknikal na Pag-aanalisa


MAG-LOGIN SA DEMO MAG-LOGIN SA LIVE


Mapanganib mag-trade ng Forex at mga CFD

Pinakabagong Pagsusuri ng HotForex

Loading latest analysis...

tools