Pondo ang iyong account

  • Mabilis na mga transaksyon 24/5 sa panahon ng karaniwang mga oras ng pagte-trade..
  • Mga Singil sa Deposito: Hindi nagpapataw ang HotForex ng mga singil sa deposito.
MGA OPSYON MAX. HALAGANG IDEDEPOSITO MIN HALAGANG IDEDEPOSITO Oras ng Pagdedeposito Mga Singil sa Deposito Deposito
Mga Wire Transfer
Unlimited $100 Ang mga pondong ipinadala sa pamamagitan ng wire transfer ay karaniwang nagtatagal nang mula 2-7 araw ng trabaho bago ma-credit sa iyong account. For wire transfers below USD $100 HotForex will not cover the fees. Deposito
Mga Credit Card
$8,000 $50 Hanggang 24 na oras Wala Deposito
$10,000 $5 Hanggang 10 minuto Wala Deposito
$7.500 per transaction $5 Hanggang 10 minuto Wala Deposito
$10,000 $5 Hanggang 10 minuto Wala Deposito
$10,000 $5 Hanggang 10 minuto Wala Deposito
Mga Opsyon sa Online na Pagbabayad
$10,000 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Wala Deposito
$10,000 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Wala Deposito
$500 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Wala Deposito
$5000 $5 Mabilisan Wala Deposito
$50,000 $5 Mabilisan Wala Deposito
$10,000 $5 Mabilisan Wala Deposito
$50,000 $5 Mabilisan Wala Deposito
Mapanganib mag-trade ng Forex at mga CFD

Pinakabagong Pagsusuri ng HotForex

Loading latest analysis...

funding