به حسابتان وجه واریز کنید

  • تراکنش‌های سریع به صورت شبانه‌روزی در 5 روز هفته طی. ساعات استاندارد معاملاتی.
  • هزینه واریز: HotForex به هر گونه هزینه های سپرده صدق نمی کند.
گزینه‌ها حداکثرپرداخت حداقلپرداخت زمان واریز هزینه واریز واریز
انتقال سیم
نامحدود $100 Funds sent by wire transfer usually take between 2-7 working days to be credited to your account. For wire transfers below USD $100 HotForex will not cover the fees. واریز
کارت های اعتباری
$8,000 $50 تا 24 ساعت ندارد واریز
$10,000 $5 تا 10 دقیقه ندارد واریز
$7.500 per transaction $5 تا 10 دقیقه ندارد واریز
$10,000 $5 تا 10 دقیقه ندارد واریز
$10,000 $5 تا 10 دقیقه ندارد واریز
گزینه های پرداخت آنلاین
$10,000 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) ندارد واریز
$10,000 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) ندارد واریز
$500 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) ندارد واریز
$5000 $5 فوری ندارد واریز
$50,000 $5 فوری ندارد واریز
$10,000 $5 فوری ندارد واریز
$50,000 $5 فوری ندارد واریز
معامله فارکس و CFD با ریسک همراه است

جدیدترین تحلیل‌‌های HotForex

Loading latest analysis...

funding