Καθιστώντας εύκολες τις αναλήψεις

  • Withdrawals submitted before 10:00am server time are processed on the same business day between 7:00am and 5:00pm server time.
  • In order to proceed with the Withdrawal, please log in to myHotForex and select 'Fund Withdrawal'
  • Click here for additional Withdrawal Conditions

 

Επιλογές Απόσυρσης Ελάχιστο Ποσό Απόσυρσης Χρόνος Απόσυρσης Έξοδα Απόσυρσης Επιλογές Απόσυρσης
Εμβάσματα
$100 2-10 working days, depending on your corresponding bank Depends on sending, correspondent and receiving bank* Επιλογές Απόσυρσης
* HotForex does not charge for bank wire transactions. However, the sending, correspondent and receiving bank may charge according to their own fee structure.
Πιστωτικές Κάρτες
$50 2-5 business days Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 business days Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 business days Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 business days, depending on your corresponding bank Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 2-10 business days, depending on your corresponding bank Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
For credit cards, we cannot process withdrawal amounts that exceed the initial deposit or sum of all credit card deposits. In case your withdrawal amount exceeds your initial deposit or the sum of all deposits by credit card, you will be entitled to receive the difference by wire transfer. For any further questions regarding your funds withdrawal, please contact our back office on backoffice@hotforex.com.
Επιλογές Πληρωμής μέσω Διαδικτύου
$5 1-3 Business days Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης
$5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Απόσυρσης

Οι συναλλαγές σε forex και CFDs ενέχουν ρίσκο.

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

funding