Προσθέστε χρήματα στο λογαριασμό σας.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ Μέγιστο ποσό Κατάθεσης Ελάχιστο Ποσό Κατάθεσης Ώρα Κατάθεσης Έξοδα Κατάθεσης Επιλογές Κατάθεσης
Εμβάσματα
Χωρίς όριο $100 Funds sent by wire transfer usually take between 2-7 working days to be credited to your account. For wire transfers below USD $100 HotForex will not cover the fees. Επιλογές Κατάθεσης
Πιστωτικές Κάρτες
$8,000 $50 Μέχρι 24 ώρες Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$10,000 $5 Μέχρι 10 λεπτά Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$7.500 per transaction $5 Μέχρι 10 λεπτά Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$10,000 $5 Μέχρι 10 λεπτά Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$10,000 $5 Μέχρι 10 λεπτά Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
Επιλογές Πληρωμής μέσω Διαδικτύου
$10,000 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$10,000 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$500 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$5000 $5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$50,000 $5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$10,000 $5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
$50,000 $5 άμεσα Καθόλου Επιλογές Κατάθεσης
Οι συναλλαγές σε forex και CFDs ενέχουν ρίσκο.

HotForex Latest Analysis

Loading latest analysis...

funding