Βραβευμένες υπηρεσίες συναλλαγών forex


Η βραβευμένη επωνυμία HotForex δεν θα ήταν ο broker που είναι σήμερα χωρίς την υποστήριξη των πελατών μας και την αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Στο πέρασμα των χρόνων, είχαμε την τιμή να μας απονεμηθούν από μερικούς από τους πλέον αναγνωρισμένους φορείς επιβράβευσης, πολυάριθμοι τίτλοι υψηλού κύρους, μεταξύ των οποίων: Καλύτερος fx broker στην περιοχή του Κόλπου, Καλύτερος broker στην Κίνα, Καλύτερο πρόγραμμα συνεργατών/ΙΒ και Καλύτερος fx broker στη Δυτική Ευρώπη. Πρόσφατα, η HotForex συγκαταλέχθηκε μεταξύ των 100 κορυφαίων παγκόσμιων εταιρειών του World Finance, το οποίο αποτελεί τεράστια τιμή.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν συμβάλει στην επιτυχημένη διαδρομή της HotForex!Best Forex Broker
Latin America 2018
INTERNATIONAL BUSINESS MAGAZINE

TOP 100 COMPANIES
WORLD FINANCE MAGAZINE

Best Global Forex
Trading Education Provider 2018
Global Brands Magazine
THE BIZZ 2017 PEAK OF SUCCESS
WORLD CONFEDERATION OF BUSINESSES

BEST NEW FOREX BROKER
SOUTH AFRICA 2016
GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW AWARDS

BEST FOREX NEWS &
ANALYSIS PROVIDER 2016
MENA DUBAI FX SHOW
BEST FOREX BROKER
MIDDLE EAST 2016
17th MENA FFXPO

BEST CUSTOMER
SERVICE 2015
EUROPEAN CEO AWARDS

BEST CLIENT FUNDS
PROTECTION BROKER
AWARD 2015
MENA DUBAI FX SHOW
BUSINESS
EXCELLENCE 2015
WORLD CONFEDERATION
OF BUSINESSESS (WORLDCOB)

BEST FX ONLINE
BROKER 2015
NEW EUROPE MAGAZINE

BEST CLIENT FUND
SECURITY 2014
GLOBAL FINANCIAL MARKET
BEST FOREX BROKER
WESTERN EUROPE
IAIR AWARDS

BEST FOREX BROKER
IN CHINA 2013
CIOT EXPO

BEST ONLINE
BROKER ASIA 2013
WORLD FINANCE
MAGAZINE
BEST INTRODUCING
BROKER PROGRAM 2013
INTERNATIONAL
FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX BROKER
IN THE GULF 2013
MENA DUBAI FX SHOW

BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2013
WESTERN EUROPE
GLOBAL BANKING AND FINANCE
BEST FX ONLINE
BROKER 2012
NEW EUROPE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
EASTERN EUROPE
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST ONLINE BROKER
IN ASIA 2012
WORLD FINANCE MAGAZINE

BEST FOREX AFFILIATE
PROGRAM 2012
GLOBAL BANKING
AND FINANCE

AtoZ FOREX APPROVED BROKER
AtoZ FOREX

about